WWF- Belgique

WWF- Belgique Naam : WWF- Belgique
Adres : Boulevard
Emile Jacqmain, 90
Postcode : 1000
Stad : Bruxelles
Telefoon : + 32 (0)2 340 09 99
Email : /
Url : www.wwf.be/fr/que-faisons-nous/reduire-notre-impact/eco-gestes/gites-panda/658
Beschrijving

Het is de missie van WWF om deze degradatie van de natuurlijke omgeving te stoppen en aan een toekomst te bouwen waar mens en natuur in harmonie leven.

Om dit te verwezenlijken, werken we samen met onze partners om

  1. de biodiversiteit te redden;
  2. de impact van de mensheid op de natuurgebieden te verminderen.
Kaart