Huged...

Huged (Human Green Event Development) is een initiatief van de Luikse vzw Exposant D. Jaarlijks organiseren zij "le Salon Developpement Durable", een beurs/festival waar duurzaamheid centraal staat. In de loop der jaren hebben zij een hele hoop ideeën verzameld om een evenement om te toveren in een duurzame gebeurtenis.

Deze portaalsite kadert in het de projectoproep "de aarde, mijn thuis" van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame ontwikkeling.

Wij van de vzw Ecofest geven invulling aan de Nederlandstalige versie van deze portaalsite, dit in nauw overleg met de asbl Exposant D.