Materiaal voor afvalinzameling

Materiaal voor afvalinzameling

Etoile 1Etoile 2Etoile 3Etoile 4Etoile 5

Naam : Materiaal voor afvalinzameling

Eigenschappen :/

Meer info :/

 
Waar te vinden? Waar te koop?
Naam Stad/Land Kopen

  Vormingplus Kempen

  Turnhout / België
    Steunt een sociale economie
Criteria voor duurzame ontwikkeling
Beschrijving

Vormingplus Kempen ontleent gratis fluovestjes 'ecoteam', grijpsticks & werkhandschoenen.